Strona czynna i bierna: Zasady gramatyczne

strona czynna i bierna

Spis treści

Drogi czytelniku, ta część artykułu wprowadzi Cię w tematykę strony czynnej i biernej w języku polskim. Dowiesz się, czym one są, kiedy należy je stosować oraz jak przekształcać zdania ze strony czynnej na bierną. Przeczytasz również o ćwiczeniach, które pomogą Ci utrwalić i zastosować tę wiedzę w praktyce.

Kluczowe informacje

 • Strona czynna i bierna to dwa sposoby konstruowania zdań w języku polskim.
 • Strona czynna określa, że podmiot wykonuje czynność, a strona bierna, że czynność jest wykonywana na podmiocie.
 • Strona czynna jest powszechniej stosowana, a strona bierna jest preferowana, gdy chcemy skupić uwagę na samej czynności.
 • Aby przekształcić zdanie ze strony czynnej na bierną, należy zmienić podmiot na dopełnienie i dodać odpowiednią formę czasownika „być”.
 • Ćwiczenia pomogą Ci utrwalić różnice między stroną czynną i bierną.

Czym jest strona czynna i bierna?

Strona czynna i bierna to dwa podstawowe sposoby konstrukcji zdań w języku polskim. Strona czynna określa, że podmiot wykonuje daną czynność, natomiast strona bierna wskazuje, że czynność jest wykonywana na podmiocie. Innymi słowy, w stronie czynnej podmiot działa, a w stronie biernej jest przedmiotem działania.

Różnice między stroną czynną a stroną bierną są kluczowe do poprawnego tworzenia zdań. Poznanie tych różnic pozwoli Ci precyzyjnie określać, kiedy należy użyć jednej lub drugiej formy, co zapewni Twoim wypowiedziom elegancję i spójność stylistyczną.

Strona czynna Strona bierna
Podmiot wykonuje czynność Czynność jest wykonywana na podmiocie
Podmiot działa Podmiot jest przedmiotem działania
Forma naturalna i bezpośrednia Forma bardziej wyważona i neutralna

Opanowanie różnic między stroną czynną a stroną bierną jest kluczowe do poprawnego posługiwania się językiem polskim. Dzięki temu będziesz mógł/mogła swobodnie tworzyć precyzyjne i stylowo sformułowane wypowiedzi.

Kiedy używać strony czynnej, a kiedy biernej?

Strona czynna jest powszechniej stosowana w języku polskim. Używa się jej, gdy chcemy podkreślić, że podmiot wykonuje daną czynność. Jest to bardziej naturalna i bezpośrednia forma, która skupia się na osobie lub rzeczy dokonującej akcji.

Strona bierna natomiast jest preferowana, gdy chcemy skupić uwagę na samej czynności lub gdy nie jest istotne, kto jej dokonuje. Może być też używana, gdy podmiot jest nieznany lub nieważny. Strona bierna pozwala na uniknięcie wskazywania sprawcy czynności i kładzie nacisk na sam proces.

Niezależnie od tego, czy używamy strony czynnej czy biernej, należy pamiętać, aby konsekwentnie stosować jedną z form w danym zdaniu. Mieszanie tych dwóch form może prowadzić do niejednoznaczności i niejasności wypowiedzi.

Jak przekształcać zdania ze strony czynnej na bierną?

Przekształcanie zdań ze strony czynnej na bierną to kluczowa umiejętność, gdy chcesz przekształcać zdania, z czynnej na bierną. Aby tego dokonać, należy wykonać kilka prostych kroków:

 1. Zidentyfikuj podmiot i dopełnienie w zdaniu w stronie czynnej.
 2. Podmiot w stronie czynnej staje się dopełnieniem w zdaniu w stronie biernej.
 3. Dopełnienie w stronie czynnej staje się podmiotem w stronie biernej.
 4. Czasownik w stronie biernej przyjmuje formę imiesłowu biernego.
 5. Dodaj odpowiednią formę czasownika „być” (jest, został, będzie itp.).

Oto przykłady przekształceń ze strony czynnej na bierną:

Strona czynna Strona bierna
Profesor napisał raport. Raport został napisany przez profesora.
Pracownicy naprawiają maszynę. Maszyna jest naprawiana przez pracowników.
Uczniowie przygotowują prezentację. Prezentacja jest przygotowywana przez uczniów.

Pamiętaj, że należy konsekwentnie stosować albo stronę czynną, albo bierną w całym zdaniu, aby zachować spójność i poprawność gramatyczną.

Strona czynna i bierna

Zarówno strona czynna, jak i strona bierna mają swoje zastosowania w języku polskim. Strona czynna jest bardziej naturalna i bezpośrednia, ale strona bierna może być użyteczna, gdy chcemy uniknąć wskazywania sprawcy czynności lub położyć nacisk na sam proces.

Zalety strony czynnej Zalety strony biernej
– Bardziej naturalna i bezpośrednia forma wypowiedzi
– Umożliwia łatwe wskazanie wykonawcy czynności
– Często preferowana w mowie potocznej
– Pozwala uniknąć wskazania sprawcy czynności
– Kładzie nacisk na sam proces, a nie na osobę go wykonującą
– Może być użyteczna w bardziej formalnych kontekstach

Określenie, kiedy stosować stronę czynną, a kiedy stronę bierną, zależy od kontekstu i celu wypowiedzi. Strona czynna będzie preferowana, gdy chcemy podkreślić, że podmiot wykonuje daną czynność. Natomiast strona bierna sprawdzi się, gdy celem jest skoncentrowanie się na samej czynności lub gdy nie jest istotne, kto jej dokonuje.

Ćwiczenia na rozpoznawanie strony czynnej i biernej

Aby utrwalić Twoją wiedzę na temat strony czynnej i biernej, przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw praktycznych ćwiczeń. Znajdziesz tu przykłady zdań, które będziesz musiał przeanalizować i określić, czy są one w stronie czynnej, czy biernej. Dzięki tym ćwiczeniom będziesz mógł/mogła z łatwością stosować stronę czynną i bierną w swojej codziennej komunikacji.

Oto kilka przykładowych zdań, które należy sklasyfikować:

 1. Nowy film w kinach był nagradzany na festiwalach.
 2. Pracownicy firmy zorganizowali firmową imprezę.
 3. Eksperci analizują najnowsze trendy na rynku.
 4. Słynna restauracja jest polecana przez recenzentów.
 5. Dzieci bawiły się na szkolnym podwórku.

Postaraj się określić, które z tych zdań są w stronie czynnej, a które w stronie biernej. Pamiętaj, że w stronie czynnej podmiot wykonuje czynność, natomiast w stronie biernej czynność jest wykonywana na podmiocie.

Zdanie Strona czynna Strona bierna
Nowy film w kinach był nagradzany na festiwalach.
Pracownicy firmy zorganizowali firmową imprezę.
Eksperci analizują najnowsze trendy na rynku.
Słynna restauracja jest polecana przez recenzentów.
Dzieci bawiły się na szkolnym podwórku.

Mam nadzieję, że te ćwiczenia pomogły Ci utrwalić wiedzę na temat strony czynnej i biernej oraz sprawnie rozpoznawać różnice między tymi formami. Pamiętaj, aby stosować je regularnie – dzięki temu będziesz mógł/mogła z powodzeniem wykorzystywać stronę czynną i bierną w swojej codziennej komunikacji.

Wniosek

W podsumowaniu tego artykułu warto przypomnieć najważniejsze informacje na temat strony czynnej i biernej w języku polskim. Poznałeś/aś, czym one są, kiedy należy je stosować oraz jak przekształcać zdania ze strony czynnej na bierną. Masz również wiedzę na temat zalet i wad obu form, a ćwiczenia pomogły Ci utrwalić tę wiedzę w praktyce. Teraz możesz z powodzeniem używać strony czynnej i biernej w swojej codziennej komunikacji.

Opanowanie różnic między stroną czynną i bierną jest kluczowe do poprawnego tworzenia zdań w języku polskim. Dzięki zrozumieniu, kiedy stosować każdą z form, będziesz mógł/mogła precyzyjnie wyrażać swoje myśli i komunikować się jeszcze efektywniej. Wykorzystaj zdobytą wiedzę, aby wzbogacić swój styl wypowiedzi i nadać mu większą płynność.

Pamiętaj, że strona czynna i bierna mają swoje zastosowania i warto nauczyć się stosować je w zależności od kontekstu. Nie wahaj się więc wykorzystywać tej umiejętności w codziennej praktyce językowej – zaowocuje to lepszym zrozumieniem i wyrażaniem się w języku polskim.

Powiązane artykuły